Örvendj, ó, menny

1. Örvendj, ó, menny,
Angyali karok mind egyetértve
Énekeljetek a Megváltó tiszteletére!
Nézzétek Ő, A Jehova hozzánk jő!
S dolgozik népe üdvére.

2. Örvendj, ó, menny!
Vigadjon a földnek összes népe,
Mert az Úr nem tekint többé a bűnös vétkére!
Béke s öröm Hirdetve lesz e földön,
Minden népnek az üdvére.

3. Ím a Magasságos
E földre értünk leszállott,
Felvette testünk, amelyben
Ő minket megváltott.
Lássátok ezt, Mit tehet a szeretet,
Hogy magával így megáldott!

4. Nyitva a menny,
Mert Isten Fia e földre szállott,
Aki Őbenne hisz, az tarthat a mennyre számot.
Ö az ajtó, Üdvöt és békét adó;
Oda mással nem találtok.

5. Íme, Úr Jézus, átadom
Neked az én szívem.
Lakozzál abban, hogy minden
Tégedet dicsérjen. Ím fogadjad.
Magadtól el ne dobjad.
Bár tudom, bűnös, mert érzem.

6. Kedves Immánuel,
Szülessél hát meg szívemben!
Jöjj Megváltóm s ne hagyj
engem tovább az ínségben.
Lakjál bennem, Tégy eggyé Veled engem,
Legyek a Tiéd mindenben.

Home


Next song