Szent Jézus, üdvünk forrása!

1. Szent Jézus, üdvünk forrása!
Tiszta, szent vagy, kinek nincs mása,
Általad megszenteltetünk.
A Kérubok hozzád mérve
És a Szerafinok szentsége
Homályként tűnik fel nekünk.
Te vagy mintaképünk,
Add, hogy olyan legyünk,
Amilyen Te, segíts erre,
Hogy mindenbe'
Legyünk olyan szent, milyen Te!

2. Csendes Jézus, ki Atyádnak
Mindenben Ő akaratának
Engedtél végig, csendesen;
Add, hogy kövesselek Téged,
Engedelmes legyek, míg élek,
Ügy, mint Te voltál mindenben.
Legyek nagy Megváltó,
Tehozzád hasonló. Engedelmes.
Olyan rendes, olyan kedves,
Mint Te - Üdvözítőm – csendes!

3. Hű Jézus, a Te hűséged példa,
Melyből tanulhat néped,
Ki éjjel, nappal fáradtál;
A betegek, hogyha kértek,
A szegények, ha reád néztek,
Segítettél s vigasztaltál.
Adj vigyázó elmét,
Imádkozzam mindég,
Hogy a vétek ne győzzön meg!
Vigyázzak jól,
Ezt megtanuljam példádból.

4. Tiszta Jézus, a Te lényed Tiszta volt,
Mint a nap és élted nem esett kifogás alá;
Érzelmed, gondolkodásod,
Beszéded s egész eljárásod
Tisztaságod jelét adá.
Ó, hű Immánuel a szívembe jövel
És tégy szentté, bűntől mentté,
Legyen lelkem, Oly tiszta,
Mint Te vagy nekem.

Home


Next song