Szent vagy, Jézus, üdv forrása

1. Szent vagy, Jézus, üdv forrása,
Az örök Isten hű képmása,
Te, szentség árja, üdvösség!
Minden Kérub dicső lényét,
És Szeráf karok ékességét,
Tehozzád mérni merészség!
Te élő mintakép,
Orcád dicsfényben ég.
Esdve kérlek, Ó, el ne hagy,
Kegyelmet adj,
Tégy olyan szenté, mint te vagy!

2. Csendes Jézus, példaképem,
Ki mindig engedelmességben
Egy voltál égi Atyáddal:
Add, hogy én is utad járjam
Szent életednek nyomdokában,
Mindvégig hű kitartással!
Adj gyermeki szívet,
Amely csak tégedet Követ mindig:
Hogy életem Oly csendesen
Hadd töltsem, mint te, Mesterem!

3. Hűség égi példaképe,
Úr Jézus, várt a földnek népe,
Hogy életedből tanuljon.
Nappal,éjjel vigasztaltál.
Sok beteget meggyógyítottál,
A szíved lakta szánalom.
Ó, éberséget adj,
Hisz bűnnek vésze nagy!
Le ne győzzön; Védj szüntelen,
Hogy a szívem
Tehozzád mindig hű legyen!

4. Kegyes Jézus, életeddel,
Megmutattad tiszta lényeddel,
Hogy tanítványod mint tegyen.
Kedves, nyájas volt beszéded,
És áldás minden cselekvésed,
Csak reád nézek szüntelen.
Ó, szánj meg engemet,
És tedd a szívemet Lakhelyeddé,
Hogy teljesen Oly szent legyen,
Mint volt a tiéd, Mesterem!

Home


Next song