Ó, Jézus, szenvedésed

1. Ó, Jézus, szenvedésed
Igaz lelki mező,
Reményem újra éled
És a hitem megnő,
Ha hitben szemlélhetlek,
Mint mégy oly szívesen
A kínkeresztre értem,
Olyan készségesen.

2. Átokra vagyok méltó,
Itt látom, én szegény,
Ámde megszánt az én jó
Megváltóm, - van remény;
Az Ő vére' gyötrelme,
A szörnyű mély sebek,
Szívének nagy küzdelme,
Mind mondják. hogy szeret!

3. Hiszem s szívemben érzem,
Hogy Ő engem szeret,
Ki minden betegséget
S fájdalmat fölszedett.
A kínos ostorcsapás,
Nézd a szegek helyét.
A kereszten meghalás
Jelzik szeretetét.

4. Engedd meg óhajomnak
És a szívemnek azt,
Hogy mindjobban kiöntsem,
Ami betölti azt.
Folyton nagyobb a vágyam
Követni Tégedet;
S boldog elégedésben
Járhatni Teveled.

5. Ez engem arra késztet,
Én is szeressem őt.
Hogy amíg itten élek,
Híven kövessem Őt,
Tűrjek gúnyt, gyalázatot,
Világtól megvetést,
Így lelkem, megláthatod
Majd üdvöd Mesterét.

Home


Next song