Nézd, ó, világ!

1. Nézd, ó, világ! - kereszten
Függ életed sebekben,
Üdvöd halálba hull!
A dicsőség Királya
A kínt békével állja,
Átadták öt gyalázatul.

2. Nézd, arca milyen véres,
Egész vérverejtékes,
Tekintsd meg, milyen Ö!
Az O nemes szívéből,
Nagy kínja özönéből
Halljad, mily sóhaj jön elő!

3. Ki vert oly csúful Téged?
Mily tönkre sebesített,
Én üdvöm, ó, ki volt?
Hisz nem vagy bűnös ember,
Mint mi gyermekeinkkel,
Nincs rajtad semmi lelki folt.

4. Én tettem azt, a vétkem,
Mely annyi van a szívben,
Mint víz partján homok.
A bűnöm hozta Neked
Sok kínos szenvedésed,
Reád halált is ez hozott.

5. Te vállaidra vetted,
Melyek rám nehezedtek,
A terheimet mind.
Átokká lettél értem
És áldást szerzél nékem.
Bűnömért viseled a kint.

6. Kezes voltál Te értem
S az én tömérdek vétkem
Téged, Uram, megölt.
Miattam koronáztak
A tövissel s gyaláztak,
Arcul vertek mindenfelől.

7. Bármerre kelek, járok,
Bármily viszontagságok
Közé jutok, Uram;
Nagy művedet szemlélem,
Amelynek tükörében.
Szerelmed látom boldogan.

8. Sok kínod, sok fohászod,
Könnyed és sóhajtásod
Ad buzgalmat nekem,
Merek végül öledbe
Kísérjenek örökre
Nyugodni Benned édesen!

Home


Next song