Légy ezerszer üdvözölve

1. Légy ezerszer üdvözölve,
Jézus égi Megváltóm!
Véred bűnöm eltörölte,
S lettél lelki gyógyítóm.
Ó, mily édes időzés,
Enyhet nyújtó pihenés
Térdre hullni keresztfádnál,
Üdvünk drága zálogánál!

2. Gyógyítsd szívem gyengeségét,
Nézd, mily bűnös és gyarló!
Űzd el lelkem sötétségét:
Lássa tisztán, mi a jó!
És a kárt, mit okozott,
Ádám bűne rám hozott,
Vedd el rólam, Uram, Jézus,
S többé már nem leszek oly bús!

3. Vésd be mélyen sebed képét
Bűnre hajló szívembe,
El ne mossa soha innét
Múló évek pergése!
Üdvöm árad szívedből,
Gyógyír vérző sebedből,
Bárcsak tőled el ne válnék,
És a sírig veled járnék!

4. Üdvünk fáját átkarolva.
El nem hagylak többé már!
Indulj, Uram, szánalomra,
Vigaszt lelkem tőled vár!
Nyájas arccal nézz le rám,
S hallgasd meg most hő imám;
Mondd e szívnek, hogy megváltód,
S minden bűnét megbocsátod!

Home


Next song