Halleluja! Ím Jézus él!

1. Halleluja! Ím Jézus él!
Mily éltető s örömteljes hír.
Megváltottak, ujjongjatok,
Halljad ezt, te bűnös lélek,
Kész számodra az örök élet;
Jézus Krisztus feltámadott.
Minden dicsérje Őt,
A nagy üdvözítőt.
Halleluja Élethősünk, dicsőítünk;
Mert üdvöt szereztél nekünk.

2. Megváltottak, örvendjetek
És Őt énekben dicsérjétek!
Győzelméből részt vegyetek!
Ím a halál megrontatott
És a pokol megláncoltatott.
Ő él, ki meghalt értetek.
Ha sátán fenyeget, Ti csak örvendjetek,
Mert Jézus él, örökké él.
Ó nagy vigasz: Ő ma s örökké ugyanaz!

3. Éltünk öröme és napja,
Miként leszünk, ha az Úr napja
Sírunk homályát megtöri?
Hogy fogjuk magunk érezni,
Ha éj sötétje el fog veszni
S fény tör elő, fény, - dicsteli,
Ó, Jézus, Te vezesd, e naphoz egyenest
Tieidet Mind közelebb; járj előttünk
S mi nagy örömben követünk.

Home


Next song