Dicsőségnek nagy Királya

1. Dicsőségnek nagy Királya,
Győzedelmes, szent Felség,
Magasztos lényed nagysága,
Alattad áll mindenség.
Ó ne hulljak én is térdre?
Örömkönnyel szemeimbe'?
Ha hitem szemlélheti,
Nagy erődet nézheti!

2. Midőn látlak mennybe menni,
Az Atya trónjára fel,
Látlak angyalok ser`gétől
Hogyan dicsőítettel,
Ne hulljak-e én is térdre?
Teljes szívből örvendezve,
Ha örvend a mennysereg,
Hogy Királyom, győztes lett?

3. Égi nap, szent, dicső fényed
Messze, messze szétömöl
És a boldog égi lények
Nyernek Tőled új gyönyört.
Viszontlátva nagy örömmel,
Elfogadva nagy gyönyörrel.
Én is áldlak Tégedet,
Hozsánna szent nevednek!

Home


Next song