Dicsőségnek nagy Királya

1. Dicsőségnek nagy Királya,
Győzedelmes, szent Felség,
Fénylő orcád előtt állva,
Rólad zeng a mindenség.
Ó, ne hulljak én is térdre
Csodás erődet szemlélve?
Sírod üres, nyitva áll,
Legyőzetett a halál!

2. Kora reggel zeng a hála
Tanítványid ajkiról,
Hogy feltört a sírnak zárja
S bánat éje nincs sehol!
Velük együtt én is áldom
Győztes, dicső, nagy Királyom,
Ki a halált örökre
Hatalmával legyőzte.

3. Égi szent Nap, dicsőséged
Mindig jobban szétömöl.
Diadalmas istenséged
Oly sok szívben tündököl.
Megváltott nép neved áldja,
Égen, földön zeng a hárfa:
Áldott legyen örökre,
Ki a halált megtörte!

Home


Next song