Leborulunk térdeinkre

1. Leborulunk térdeinkre,
Bár nem szorulsz Te énekünkre,
De nékünk illik s hasznos ez.
Dicsőségedre születtünk,
Választattunk és megmentettünk,
Mily drága, édes üdv ó ez!
Ami teremtve lett:
Dicsérjen Tégedet!
Boldog lelkünk,
Ha közelgünk Hozzád, Urunk
S igazságban imádhatunk.

2. Neked szolgál nappal, éjjel,
Szeráf és kérub tisztelettel
S az angyalsereg számtalan.
Tökéletessé lett lelkek,
Mind: Szent, szent, szent szóval dicsérnek,
Térdükre hullnak mindnyájan.
Te vagy nékik üdvük,
Mindenben mindenük.
Ámen! Ámen!
Mi is mondjuk: Tied vagyunk!
Csak Te, ó Isten, vagy Urunk!

3. Trónodnál a vének állnak
S a koronát letéve áldnak,
Dicsérve nagy kegyelmedet;
Velük jámborok nagy ser'ge,
Fehér ruhákba felöltözve,
Imádnak zengve Tégedet.
Tied a dicsőség,
Erő és bölcsesség!
Ámen! Ámen!
Mi is valljuk: Tied vagyunk!
Csak Te, ó Isten, vagy Urunk!

4. Dicsőítsd meg magad bennünk,
Engedd, hogy méltóan tiszteljünk
És szívünk legyen szentélyed.
Dicsőségeddel betelve,
Közeledben megszentelődve,
Veled egyesüljön néped.
Neked, ó örök Hív,
Dobogjon minden szív,
Ámen! Ámen!
Halleluja! Magasztalás!
Az Úrnak dics és hál'adás!

Home


Next song