Szívek felséges Királya

1. Szívek felséges Királya,
Hű néped színed elé állva,
Szent hódolattal hozzád jő!
Hívó szódra eléd járul,
És minden szívből, mely kitárul,
A hála szava tör elő.
Így illik népednek
Tisztelni nagy Neved,
Örvendezve. Mert tudjuk jól,
Hogy házadból
Szent kezed minket pártfogol.

2. Ó, jöjj, Jézus, várva várunk,
Mindvégig maradj itt minálunk,
Jöjj közénk áldott igéddel!
Míg szólsz élet szava által,
Mi figyelünk rád buzgósággal,
Megnyitott füllel, kész szívvel.
Itt nálad időzünk,
Tevéled beszélünk Bátorsággal;
Add értenünk és követnünk
Mindazt, mit igéd mond nekünk!

3. Ujjongjon hát a mi lelkünk,
Mert mindörökre üdvöt leltünk
Tenálad, égi Pásztorunk!
Szálljon vígan most az ének,
S ezt zengje minden szív és lélek:
Üdv néked, Jézus Krisztusunk!
Dicsérjük az Atyát, Ki égből szent Fiát
Hozzánk küldte; Halleluja!
Ezt harsogja a földnek minden lakója!

Home


Next song