Tökéletes és szent Felség

1. Tökéletes és szent Felség,
Hatalmas Istenünk,
Kit be nem fog sem föld sem ég,
Színed elé jövünk.
Hogy gyarlók vagyunk érezzük,
De gyermekidként tisztelünk,
S örvendünk, hogy uralkodol,
És néked minden meghajol,
Végy minket föl,
Ne űzz orcád elől!

2. Ah, bűnös sereg térdel itt,
Mely megbántott téged,
De nem tekinté vétkeit
Megmentő szerelmed.
Jézusban nyertünk életet,
Ő igazságunk, üdvünk lett,
Az Ő nevében bízhatunk,
Téged Atyánknak hívhatunk;
Mi örvendünk,
Mert jó nálad lennünk.

3. Mily öröm, hogy a trónuson
Az Istenember ül,
Kit átok s gúny ért egykoron,
Dicsfény veszi körül.
Nagy győzelmének napja ez,
Ellene senki már nem lesz;
Ó, küldd hatalmad szózatát,
Mely értelmünket hassa át,
És szent kezed
Ránk áldón terjesszed.

Home


Next song