Jöjj Szentlélek és taníts

1. Jöjj Szentlélek és taníts
A bölcsességet ismerni.
Állapotunkon javíts;
Segíts Jézust Úrnak hívni,
Általad lesz szép Ő nékem,
Általad megtérhet szívem.

2. Erősítsd a szívemet,
S adj belém világosságot,
Hogy homály abban helyet
Ne foglaljon, add áldásod.
Isten útján légy vezérem,
Ismertesd meg a jót vélem.

3. Ó, Te nagy Vigasztaló!
Öntsd ki ránk vigasztalásod.
Égi béke s üdvadó,
Éhezzük vigasztalásod.
Add nékünk azt, hogy kedélyünk
Örvendezzen s Neked éljünk.

4. Az imában támogass,
Ébressz vágyat a szívünkben,
Mely csendesen felsóhajt
S vidámságot gyújt lelkünkben.
Taníts tűrni és remélni,
A veszélyben sosem félni.

5. Mindazt benned meglelem,
Ami csak hiányzik nékem,
Lakozz bennem, Istenem,
Hogy megújuljak egészen.
Így erős lesz gyengeségem,
Teszem szent munkádat híven.

Home


Next song