Lelke a hit és erőnek

1. Lelke a hit és erőnek,
Intelemnek szelleme,
Fény adója szív, s elmének
Égi gyümölcs termője.
Jöjj! Te, ki szent férfiaknál,
Próféták s királyoknál,
A hívek s apostoloknál,
Hűséges tanú voltál!

2. Adományiddal ruházd fel,
Gyenge, kicsi gyermekid,
Hogy bírjanak hiterővel,
S tegyék házad ügyeit.
E világot kincseivel,
S a mi jó e földön van
Megvessék, de mindenükkel
Küzdjenek a szent harcban.

3. Ábrahám erős bizalmát
És reményét add nekünk,
Hogy az akadályokon át
Győzelemmel mehessünk;
Hogy ne csupán az üdvfrigyben
Higgyünk reményteljesen,
De áldozzuk fel az Úrnak
Legszebb időnk szívesen.

4. Áldj József tisztaságával,
Ha a világ ránk veti
Rút hálóját s álnoksággal
Tőrbe akar ejteni.
Ó, taníts meg elkerülni
E Pótifárt szüntelen.
Gyűlöletét békén tűrni
S hű maradni Istenben!

5. Mint Mózes, oly buzgón esdjünk
Irgalomért Te feléd.
Hogyha gonosz vétségekkel
Bűnre bűnt halmoz a nép.
Ne engedd, hogy hideg szívvel
Romlottak közé lépjünk,
Hanem érettük Mózessel
Bánkódva esedezzünk.

6. Adjad Dávid bátorságát,
Hogy küzdjünk az ellennel
Szenvedésben bizalommal
Istenünkre nézzünk fel,
Add szeressük ellenségünk.
S a baráthoz hűk legyünk.
Ehhez adj új szívet nekünk,
Hogy dicsérjük Istenünk!

7. Illés szent szigorát adjad,
Ha korunk bálványinak
Oltárokat s templomokat,
Mit tévelygők alkotnak,
Mi térdet soha ne hajtsunk
Előttük még színből sem
Hanem Tégedet megvalljunk
Egyedül mi Istenünk!

8. Ó, adjad az Apostolok
Hajlíthatlan erejét,
Hogy bár érjen gúny s gyalázat,
Hirdessük Krisztus nevét.
Hogy vallhassuk igazságod,
Mely víggá, szabaddá tett.
És mi el ne tántorodjunk,
Erre segíts bennünket!

9. Add, mint István békén éljünk
E világ bajaiban.
Ha sorsunk mit adtál nékünk
Nehéz harcba visz majdan.
A világ bűnös zajában
Add a hitnek vígságát,
Hogy meglássuk mennyországban
Jézus fényét s nagyságát.

10. Lelke a hit és erőnek
Intelemnek szelleme,
Fényadója. szív, s elmének,
Égi gyümölcs termője.
Ki egykor szent, férfiaknak
Hatalmat s erőt adtál.
Próféták s apostoloknak,
Légy nyilván mindnyájunknál!

Home


Next song