E földnek nincs igaz öröme

1. E földnek nincs igaz öröme,
Ahol minden csalóka fény!
Csak ódon ház a szerencséje,
Mit rommá dönthet minden éj.
Ó annyi benne a teher
/: S fel nem üdíthet semmivel! :/

2. Ez élet csak hasztalan küzdés,
Egy soha meg nem vívott harc;
Fáradság, sikertelen küzdés,
Szívünk fájdalma folyton tart;
Alvás, mely nyugalmat nem ad,
/: Halál, mely minden nap arat. :/

3. Minden ily nagy bősége mellett
Üres marad a lélek, szív;
Ott marad az élvezet mellett
Az undor és az eltelés;
Eszik, iszik s nem jóllakott,
/: Nyugszik és mégis lankadott. :/

4. S ha végre így majd Isten nélkül
Leélte küzdő napjait,
Eljő halála hívás nélkül,
Összetörvén földroncsait;
A lelke elvál testétől
/: És elköltözik e létből. :/

5. Segíts megvetnem e világot
S Tied lennem a Krisztusban;
Meggyűlölnöm a hiúságot,
Követni Téged mindjobban.
S habár még itt kell, hogy lakjam,
/: De hozzá még se tartozzam! :/

Home


Next song