E földnek minden kincse, fénye

1. E földnek minden kincse, fénye
Nem más mint talmi csillogás.
Csak ódon ház a szerencséje,
Mit összedönt egy szélfúvás.
Sok itt a gond és szenvedés,
/: De igaz béke oly kevés. :/

2. Ez élet csak hasztalan küzdés,
Egy soha meg nem vívott harc,
Fáradtság, gyötrő gond és tűrés,
Csak fájdalom, mely sírig tart;
Lét, mely nyugtot nem ád nekünk,
/: Mindennap retteg életünk. :/

3. Nem földi trón, nem kincs és pompa,
Mit Isten majd jutalmul ád.
Ki harcát híven megharcolta,
És megtagadta önmagát,
Az Úr lesz része örökké,
/: S nem kíván semmi mást többé. :/

4. Két úrnak nem lehet szolgálni,
A mennybe csak egy út vezet.
Ki Isten útján akar járni,
A Mammont az gyűlölje meg!
A tétovázás: kárhozat,
/: Megosztott szív sok kint arat. :/

5. De aki megvet hiúságot,
És itt mindent kárnak ítél,
Múlónak tartván e világot,
Csak egyedül az Úrnak él,
Az megtalálja életét,
/: A mennyben örök lakhelyét. :/

Home


Next song