Mért tántorogtok megcsalt lelkek

1. Mért tántorogtok megcsalt lelkek
Még mindig kétfelé, miért?
Nehéz választani azt nektek,
Amit az Úr ajánl, ígér?
Nyissátok fel szemeitek
/: S a keskeny útra lépjetek! :/

2. Gondoljátok meg, nem e világ
Hiú pompája, fénye ez,
Amelyet Isten jutalmul ád
Annak, ki végig győztes lesz;
De önmagát adja az Úr
/: S magával,mindent birtokul. :/

3. Nincs becse félig megtért lénynek,
Megosztott szív nem nyer díjat!
Jézusnak kell átadni élted,
Különben szörnyű kínodat
Magad szerzed meg végre majd
/: Tétovázás pokolba hajt. :/

4. De aki imában örökre
E földiektől búcsút vesz;
És a hiúságoktól mentve
Megváltójának élni kezd;
Az megtalálja a javát,
/: Mennyekbe' fent a koronát. :/

Home


Next song