E földnek ékessége

1. E földnek ékessége
Mind semmivé lesz téve
A végső nagy napon.
Mit oly nagyon kedveltünk
És oly nagyra becsültünk:
Elmúlik mint üres álom.

2. Mit használ mindez néked,
Ha véget ér az élet?
Előnyben részesít
Nagy rangod, tekintélyed?
Nagyra becsült személyed,
Halálban, mondd, mit ér néked?

3. Ó, mily nagy gyorsasággal
- Mit oly nagy fáradsággal
Szerezgettünk – elvesz!
Vajon e kincs elég-e
Lelkünk megmentésére?
Halálodkor mindez hol lesz?

4. Add ezt, Uram, belátnunk
S tereld menny felé vágyunk,
Amely még nyitva áll!
Az én szívem felvágyik,
Nincs már nekem hazám itt,
Hol minden semmiségbe száll!

Home


Next song