Jézus a bűnösöket

1. Jézus a bűnösöket
Elfogadja; hirdessétek
A szegény tévelygőknek,
Kik a jó útról letértek;
Jézus megment s üdvöt ad,
Bűnösöket elfogad.

2. Nem érdemlünk kegyelmet,
Mégis az Ő szent szavában
Vigaszt nyújt a lelkeknek;
Ó, az Ő nagy irgalmában
Nékünk örök éltet ad,
Bűnösöket elfogad.

3. Hogyha egy juh elveszett,
Megkeresi hű őrzője;
Jézus minket nem feled,
Ő tévelygők keresője,
Ki a jó útra mutat:
Bűnösöket elfogad.

4. Mindnyájan hát jöjjetek,
Ti kesergő, bűnös lelkek,
Nyugtot lel majd szívetek,
Isten gyermeki lehettek.
Drága minden pillanat,
Jöjjetek, Ő elfogad!

Home


Next song