Ó, Isten, tekints reám

1. Ó, Isten, tekints reám,
Kérlek Jézusom nevében!
Légy irgalmas énhozzám,
Moss meg szent Fiad vérében.
Lásd, itt fekszem bűnömben,
Irgalmadba végy engem!

2. Isten Fia, legszentebb,
Éltem egyedüli fénye!
Jöjj le ide, közelebb,
Néked adom magam végre.
Ő ne menj el mellettem,
Hallgass meg, esedezem!

3. Földi kincs és földi jó,
Már nékem nem sokat érnek,
Részemre csak egy a jó,
Ezt keresem, amíg élek,
Ezt kereste Mária
Ez Jézus, Isten Fia!

4. Ím a bűnben holt vagyok,
Ámde veled újra élek.
Ó ha Szentlelked adod,
Távozik a gonosz lélek.
Ő hatalmas ellenem,
Őt segíts leküzdenem.

5. Hogyha Téged bírlak én,
Könnyen nélkülözök mindent!
Hogyha Te vagy az enyém,
Bírhat más bármit is itt lent.
Veled gazdag vagyok én,
Bárha egyébként szegény.

Home


Next song