Gyönyör hatja át lelkemet

1. Gyönyör hatja át lelkemet,
Ha menny felé tekinthetek,
Melyet készítél nekünk;
Ahol hatalmas szent karod
Csodás sok művet; alkotott,
Amikben gyönyörködjünk.
Érzem bennem a vonzalmat;
Magasztallak és dicsérlek,
Ki megdicsőítsz engemet.

2. Mi e világ ahhoz képest,
Amit kezed ott készített
Megváltott gyermekidnek?
Már itten is az ég alatt
Szemléljük sok csodáidat,
Melyek mind Hozzád intnek.
De itt rövid mind, ami van
S bizonytalan;
Ámde Veled örök jóban: örök élet.

3. Ó, mily dicső az új világ,
Melyet az Úr hívének ád;
Bár nem érdemli senki.
Úr Jézus dicsőség Ura,
Készíts helyet nékem oda,
Segíts buzgón szeretni,
Add, hogy buzgóbb legyek folyton,
Minden napon ez életben;
S megnyerjem ott örökségem.

Home


Next song