Eljön az Úr nemsokára

1. Eljön az Úr nemsokára,
Szól az angyal harsonája:
/: Az elhunytak fölkelnek. :/
A végítélet nagy napján
Jézus mint Biró ül trónján,
/: És a népek rettegnek. :/

2. Ádám minden nemzedéke
Összegyűl a trón elébe
/: Számot adni éltéről. :/
Ott majd minden kiviláglik,
Jó és gonosz széjjelválik,
/: S minden tettre fény derül. :/

3. Titkos bűnök, gonosz dolgok,
Lelki sebek, vétek-foltok,
/: Kéz, mely soha nem tett jót, :/
Mindig bűnre vágyó szemek,
Szitkos szájak, álnok szívek
/: Mind napfényre jönnek ott. :/

4. A megtértek, újjászültek.
Istenfélő, jámbor lelkek,
/: Kéz, mely fösvény sosem volt; :/
Szemek, melyek égre néztek,
Áldást mondó szájak, szívek
/: Mind napfényre jönnek ott. :/

5. Ki az Úrnak élt itt híven,
S szolgált néki méltóképpen.
/: Az ne féljen e naptól! :/
Boldog, kinek minden vétke
Krisztus által eltörölve;
/: Mentes lesz a vád alól! :/

6. Drága Jézus, oldd el, kérlek,
Szívemet a földtől végleg,
/: Hogy így szálljon tefeléd! :/
Akkor jöhetsz bármely percben,
Lelkem - bízva kegyelmedben
/: - Boldog arccal lép eléd. :/

Home


Next song