Készek vagyunk, ó, nagy Isten

1. Készek vagyunk, ó, nagy Isten,
Szolgálni téged szüntelen
Én és a házam népe!
Házunkban csak te légy az Úr,
Fogadd el, kérlek birtokul,
Légy ékessége, fénye!
Minden szívben,
Mely itt dobban, Lángra lobban
Szent szerelmed,
S egy a vágyunk: élni néked.

2. Szent békédet öntsd ki reánk,
Hadd töltse lelkünk égi láng,
És tégy eggyé hitünkben!
Add, hogy tűrjünk és szeressünk,
Egymással mindig jót tegyünk
Hűséggel a szívünkben!
Hittel, Csenddel, Szelídséggel,
Reménységgel Minket tölts el,
Lelked által ékesíts fel!

3. Csak kegyelmed szent talaján
Állhat meg házunk igazán,
Te véded őrző kézzel.
Hogyha olykor elcsüggedünk,
Uram, akkor is légy velünk,
A vészfelhőket űzd el!
Jóban, Rosszban, Boldogságban,
Fájdalomban Rád tekintünk:
Te vagy várunk, erősségünk!

Home


Next song