Mennynek, földnek Teremtője

1. Mennynek, földnek Teremtője,
Atya, Fiú, Szentlélek,
Éjnek, nappalnak szerzője,
Áldnak égi seregek,
Erős karod tart mindent
Fönt a mennyben és itt lent.

2. Szívünk húrján hála zendül,
Magasztalunk, jó Atyánk,
Hogy ez éjszakán keresztül
Gondot viseltél reánk.
Bár a Sátán kísértett,
De jóságod megvédett.

3. Űzd el bűnöm sötétségét.
Mint ahogy ez éjszakát,
Hadd láthassam új nap fényét,
Melyet Jézus arca ád!
Benne van a bizalmam,
Árnyékában oltalmam.

4. Add, hogy ez új nap keltével
Lélekben is ébredjek,
S egykor pályám végeztével
Véled együtt élhessek!
Ha megáldod nappalom,
Édes lesz a nyugalom.

Home


Next song