Az Úrnak hálát zengjünk

1. Az Úrnak hálát zengjünk
Ez új nap hajnalán,
Mert oltalma volt vélünk
Az éjnek folyamán.

2. Ő mint hűséges pásztor,
Nem szunnyad éjszakán.
Megóvja népét kártól,
S őrködik nyugalmán.

3. Felfrissítette testünk.
Megáldott erővel,
És elhalmozta lelkünk
Kegyelmességével.

4. Hát zengjen zsoltár-ének
És buzgó háladal
Az Úrnak, jótevőnknek,
Ki eltölt javakkal!

Home


Next song