Uram, a Te dicsországod

1. Uram, a Te dicsországod
Fenntartod mindörökké!
A Te bölcs, szent kormányzásod
Teszed győzedelmessé.
Szilárdan áll kötésed;
Ezt hirdeti beszéded:
Ég és föld majd romba hullnak,
Isten szava el nem múlhat.

2. Újítsd meg a szövetséget
Vándorlásunk idején;
Jó magot, hogy szerte hintsünk
E világ nagy mezején.
Terjesszük az Úr szavát,
Munkáljuk társunk javát!
Boldog az, ki Őt szolgálja,
Hiszen folyton ott van nála.

3. Hogy igédnek sikerüljön
Menteni, védjed magad!
Igazságod egybe kössön
Népet és országokat.
Működj, míg majd e világ
Térdre hullva áld, imád
És a néped már e földön
Egy akolba össze nem jön!

Home


Next song