Fel Siont építeni

1. Fel Siont építeni,
Az Úr fog segíteni,
Csak bízzunk Benne jól.
Kell, hogy az Úr nagy legyen,
Szent igéje terjedjen,
Míg minden ember meghajol.

2. Ti már boldogok vagytok,
Mert az Úrban vigadtok
És elnézitek-é,
Hogy annyi nép vigadva,
Sátántól elragadva,
Rohan a kárhozat felé?

3. Mily sok mill'jó ember él
E földnek minden részén
A bűniga alatt!
El kell ezeket hozni
Sionba és gondozni,
Hogy nyugalmat találjanak.

4. Íme a sok pogányok
Mily nagy lelki hiányok
Alatt szenvednek még!
Nélkülözniök kellett
Eddig a nagy kegyelmet,
Amit mi Jézusban nyerénk.

5. Azért mentsétek őket,
Küldjetek térítőket
Hozzájuk s Bibliát!
Buzduljunk a munkára,
Ím, itt az Úr oltára,
Hozza ki-ki áldozatát.

Home


Next song