Jöttöd várták, ó, Szentlélek

1. Jöttöd várták, ó, Szentlélek
Egy akarattal a hívek
Az első pünkösd napján.
Kit egykor az Úr megígért,
Eljöttél vigasztalóként,
Nem hagytad őket árván.
Fény nyel, Tűzzel
Áthatottad a kis nyájat,
S igazgattad,
Bölcsességre tanítottad.

2. Bennünk is gyújtsd fel tüzedet,
Kik várjuk érkezésedet
Egységben, áhítatban!
Erősödjék gyenge hitünk,
Növekedjék szeretetünk,
Időzve hajlékodban!
Késztesd néped bátorságra,
Hitvallásra, hogy tevéled
Légyen teljes, ó, Szentlélek!

Home


Next song