Uram, ki bő kezekkel

1. Uram, ki bő kezekkel
És buzgó szeretettel
Osztod áldásodat;
Előtted hullnak térdre
Milliók, Téged kérve,
Mert ismerik jóságodat!

2. Ím, lássad itt a néped,
Esedezik Előtted,
Adjad kegyelmedet!
Tekints reánk tetszéssel,
Könyörgésünk fogadd el,
Hisz megáldottad népedet.

3. Vigasztaló beszéded,
A békefrigykötésed
Oly áldásos nekünk;
Megígérted igédben,
Hogy mire szükség lészen,
Naponta mindent megnyerünk.

4. Az isteni szeretet
Hassa át a lelkünket,
Legyünk munkádra kész,
Hogy terjedjen országod,
Dicső uralkodásod
Érezze szív, fül, szem s az ész.

Home


Next song