Hála érte, Urunk, néked

1. Hála érte, Urunk, néked,
Hogy megáldottad hívő néped
Ittléted áldott kegyével!
Összegyűjtöttél itt minket,
Fölmelengetted a szívünket
Szentlelked égi tüzével.
Oly jó volt lábadnál,
Mert bő áldást adtál,
Szóltál hozzánk!
Most tisztelet és dicséret
Zeng ajkunkról, Urunk, néked!

2. Most, hogy eltávozunk innét,
S vár ránk a zajló élet ismét,
Nem félünk, hisz erőt adtál.
Végül még ez egyre kérünk:
Úr Jézus, légy mindenkor vélünk,
S ha vész tör reánk, mellénk állj!
Te légy az oltalmunk,
Amíg itt vándorlunk
E pusztában, hogy egykoron,
A nagy napon
Megállhassunk szent jobbodon!

Home


Next song