Boldog az a gyülekezet

1. Boldog az a gyülekezet,
Amely új pásztort Tőled nyert,
Hogy jól vezesse nyájad.
Urunk, ha te adsz vezetőt,
Lelki tanítót, nevelőt,
Szavából áldás árad.
Ilyen légyen az új pásztor:
Mindig jámbor,
Hűn szolgáljon
És a nyájjal eggyé váljon!

2. Áldd meg, Urunk, új pásztorunk,
Most érte száll hő fohászunk.
Adj néki bölcsességet!
Lelkét járja át szelídség,
Szeretet töltse be szívét.
Szolgálja híven néped!
Segítsd, Üdítsd, Állj mellette,
Erősítve, hogy jól küzdjön,
Hű nyájával üdvözüljön!

3. Áraszd reá Szentlelkedet,
Hogy éljen példás életet,
Erősítsd, hogyha fárad!
Segítsd, hogy mi is szeressük,
S ha jóra int, azt megtegyük,
Mint engedelmes nyájad!
Ó, áldd, Tápláld Az új pásztort.
Hogy így sok jót Nyerjen Tőled,
S hűn ápolja a lelkünket!

Home


Next song