Jézus tanítványai

1. Jézus tanítványai,
Drágán megváltott testvérek,
Az Ő buzgó szolgái,
Ti szent testében tagrészek:
Jöjjetek, újítsuk meg
Ő vele a szent frigyet.

2. Akik bizodalommal örvendnek
- Urunk – üdvödnek,
Add, hogy nagy odadással
Szolgáljanak folyton Néked.
Légyen szívük gőgtől ment,
Igaz alázattal telt.

3. Vigasztaljad azokat,
Kik üdvük felett aggódnak;
Erősítsd bizalmukat,
Hogy higgyenek drága szódnak.
Imáikat vegyed fel,
A szívükhöz lépj közel.

4. Jézus Krisztus Főpapunk,
Te magad áldozat lettél;
S a mennyekbe, nagy Urunk,
Legszentebb helyre bementél.
S most oda a bemenet
Nyitva nekünk Teveled.

5. Egyétek, Ő teste ez,
Amely adatott halálra.
Igyátok, Ő vére ez,
Mely kifolyt lelkünk javára,
Örvendezzen szívetek,
Ő maga van köztetek.

Home


Next song