Minden felett egy a kívánságom

1. Minden felett egy a kívánságom:
Úr Jézus, légy az enyém!
Asztalodnál áldozatod látom.
Melyből élet száll belém.
Hadd nézhessem csendben keresztfádat,
Tövisektől vérző, szent orcádat!
Hadd illessem a kezet,
Mely vállalta a sebet!

2. Gyakran látlak szemem előtt téged,
Hogy sírsz lelkünk nyomorán.
Sebeidből földre hullt a véred,
Szomjaztál a Golgotán.
Melletted a lator míg megbékült,
Fejed fölött az ég elsötétült.
Szó nem ejtett oly sebet,
Mint az „Elvégeztetett!"

3. Ó, ne engedd soha elfelednem
Vétkeim és nagy kegyed,
Hogy mikor még bűnben tévelyegtem.
Kerestél te engemet!
Nem gondoltam én még hívó szódra,
Mikor Te már gondoltál juhodra,
S hulló véred váltságán
Megváltottál, szent Bárány!

4. Tied vagyok, Jézus, üdvösségem!
Te is maradj az enyém!
Drága neved a szívembe vésem,
El nem hagylak soha én.
Érted élek, Uram, s véled járok,
A világtól semmit sem kívánok.
Add, hogy ez az áldott frigy
Boldogítson halálig!

Home


Next song