Jézus Krisztusban van hitem

1. Jézus Krisztusban van hitem
Meghalva e világnak;
Megtagadom magam, hiszen
Kiválasztott magának.
Övé vagyok én teljesen,
Övé az összes érzetem,
Boldogság Néki élni!

2. Ezt tudnod kell, te árva szív,
Mikor könnyed kicsordul,
Bátran kiálts te akkor így
Magasba, fel a porból:
„Jézus Krisztussal meghalok,
Vele együtt feltámadok:
Hitben, testben, lélekben".

3. Ámen, ím végrehajtatott
Rajtam a frigy jelképe,
Mert bemeríttetett vagyok.
Istennek szent beszéde
El nem múlik, meg sem inog,
Egészben teljesülni fog;
Mindent elvégzett Jézus.

Home


Next song