Jer, dicsérd az Urat, ó, megváltott nép

1. Jer, dicsérd az Urat, ó, megváltott nép!
Ti hívek, mind magasztaljátok nevét,
Mert szent szövetségbe minket összevont,
S az örök alapra ím ráállított!

2. Őt áldjuk, ki minket vérén megváltott,
S a kárhozat alól felszabadított!
Meghaltunk ővéle már e világnak,
Föltámadtunk s élünk hű Megváltónknak.

3. Mint rendelte nékünk, bemerítkeztünk,
Így hitünk szent pecsétjét most fölvettük.
S hogy minket kiválasztott, örvend szívünk,
És ösvényén járunk, míg mennybe érünk.

4. Ó, áldott Szentlélek, szállj le népedre,
Adj áldást, kegyelmet frigykötésünkre!
És ragyogtasd mirajtunk dicső fényed,
Ez légyen bizonyság, hogy vélünk kegyed!

Home


Next song