Értünk megölt szent Bárány

1. Értünk megölt szent Bárány,
Megcsúfoltatott Király,
Dicső Fejedelem!
Segítsd meg kicsi nyájad,
Hogy megmaradjon nálad,
Ne érje őt veszedelem!

2. Add, a gyülekezetben
Uralkodjék teljesen
A béke, egyesség!
Szerelme lánggal égjen
És Hozzád visszatérjen,
Mert Te adtad szeretetét.

3. Mostan is egyre kérünk,
Hatalmas nagy vezérünk:
Jelenj meg itt nékünk!
Táplálj beszéded által,
Hadd járja szívünk által,
Szenteld meg a mi életünk!

Home


Next song