Miértünk megölt Bárány

1. Miértünk megölt Bárány,
A keresztfa oltárán,
Te megcsúfolt Király:
Segítsd meg kicsiny nyájad,
Hogy megmaradjon nálad,
És erőt nyerjen lábadnál!

2. Add, hogy néped körében
Uralkodjék mindenben
A béke és egység!
Hadd érezzék a lelkek,
Hogy kiáradt kegyelmed,
És egymást szívből szeressék!

3. Halld meg buzgó fohászunk.
Nagy-hatalmú Királyunk,
E megszentelt helyen:
Táplálj égi mannával,
Adj erőt Lelked által,
És ragyogj ránk fenségesen!

Home


Next song