Engedd most orcád szemlélnünk

1. Engedd most orcád szemlélnünk,
Uram, s adj kegyelmet nékünk!
Add, hogy szívünk e szent napon
A világtól ment maradjon!
Lelkünk, hogy hozzád emeljük,
Erőd buzgón esdekeljük,
Hogy a hívő gyülekezet,
Atyánk egyesülne veled.

2. Bár ma lelkünk ment lehetne
Földi gondtól, s ünnepelne!
Minden érzésünk szent lenne,
Mint az Úr napjának csendje!
Bár meglátnók dicsőséged,
Hitszemünkkel égi fényed,
Melyet egykor ránk árasztasz.
Örök szabbattal megáldasz!

3. Szívünk, lelkünk öltöztesd fel
Ártatlanság köntösével,
Hogy az ítéletnek napján
Szégyenben ne égjen orcánk!
Méltass minket kegyelmedre,
Vígy fel égi seregedbe.
Hol már jajszó nem hallatszik,
Csak üdvhozsanna visszhangzik!

Home


Next song