Istentől jött szózat

1. Istentől jött szózat,
Békét osztó hangzat:
Evangéliom!
Öröm gazdag tára,
Lelki vigasz háza,
Égi hatalom!
Hitadó mézédes szó,
Isten adta jó hír nékünk:
Benne üdvöt leltünk.

2. Mit próféták szóltak,
És egykor megírtak,
Végbementek már.
Áldozat-jelképek,
- Sötét éjben fények
- Véget értek már.
Tervei És szándéki
Jézus által teljesedtek:
Hála szent nevének!

3. Teljesítve minden,
Nékünk nyújtva ingyen
Gazdag kegyelem!
Jézus meghalt értünk,
Elvette sok vétkünk:
Itt a győzelem!
Jézus fenn a mennyekben,
Üdvvel vár ő minden hívőt,
Bűnből hozzá térőt!

Home


Next song