Beszédednél fogok maradni

1. Beszédednél fogok maradni,
Ó hű Megváltó Jézusom!
Ha minden ember is elhagyja,
De én azt el nem hagyhatom.
Hogy mit cselekedtél énvelem,
Azt szóval ki nem mondhatom,
Újjászülted az életemet
S megmentettél, ó irgalom!

2. Beszédednél fogok maradni,
Bizton arra építhetek!
Tudom, hogy abból még hiába
A földre semmi sem esett.
Inkább halom és hegy megmozdul,
Inkább e világ összedűl,
Mintsem, hogy Isten egy szava is
Maradjon betöltetlenül.

3. Beszédednél fogok maradni,
Egy szócska sem kicsiny nekem!
Szád legkisebb szava is kell, hogy
Világnál is nagyobb legyen.
Csak egyet szóltál s előállott
A teremtmények serege;
És most is ha csak egyet szólasz,
Olvad a szív kemény jege.

4. Beszédednél fogok maradni,
Mint szülőknél a gyermekek!
Uram, ó köss magad igédhez,
Hogy ahhoz végig hű legyek.
És végül vigy, el békességben
Magadhoz oda engemet,
Hol ige nélkül is szemlélnek,
Kik megtarták beszédedet.

Home


Next song