Ó boldog az a lélek

1. Ó boldog az a lélek,
Ki abban lel gyönyört,
Hogy hűen Istenének
Szolgál minden fölött;
Ki engedelmes gyermek,
Parancsait teszi;
Csak jót szeret s a vétket
Szívéből megveti.

2. Emeld a pillantásod
Az Úr Jézusra fel;
Ó tedd ezt és meglátod,
Nem vet Ő téged el.
Nem int keményen téged,
Ha szívesen teszed,
Amit parancsol neked
És azt meg nem veted!

3. A Jézus keblén édes
Könnyeket sírhatunk,
Fájdalmainkban részt-vesz
S elmúlik bánatunk.
Ha elzokogod Néki
Életed terheit,
Ő nemcsak hogy meghallgat,
Hanem meg is segít.

4. Gyönyörben él majd szíved,
A lábad fényben jár,
Ha Ő lészen tenéked
A nap és fénysugár.
Őtőle jő az áldás,
Lelke Hozzá vezet;
Nyugodjék meg hát rajta
Folyton tekinteted.

Home


Next song