Az Úr kedvében járni folyton szeme előtt

1. Az Úr kedvében járni folyton szeme előtt
És hűen ébren várni, mindig dicsérni Őt.
Csak benne örvendezni, hirdetni mindenütt,
Mindenben Őt követni: már ebben is van üdv.

2. Ha érkezik az este, Őbenne alszik el;
Ha eljön az új reggel, Őbenne ébred fel;
Nem fél a büntetéstől, dolgát jól végzi el,
Lelkét öröm, a béke s nyugalom tölti el.

3. Így megy ez éjjel-nappal megváltozatlanul
És minden pillanatban közelebb jön az Úr;
A szíve, lelke örvend - a próba hoz erőt,
Sátán, ha jön cselével meg nem ronthatja őt.

4. Mind akinek a bűne itt megbocsáttatik,
Mint hű gyermek, az Úrhoz hűen ragaszkodik.
Valóban csak ily ember tud szentül élni itt.
Taníts ó, megismerni, Urunk, ösvényeid!

Home


Next song