Gyakran borús az élet

1. Gyakran borús az élet
És üres a kebel,
Mintha bennünk hitélet
Nem volna semmi sem.
Az üdv, melyet felleltünk,
Tőlünk oly messze van;
És mégis ily percekre
Nékünk szükségünk van.

2. Forró a vágy iránta,
Ha önmagunkra hágy,
Sóhajtozunk utána,
Oly nagy bennünk a vágy.
A lélek küzd erősen,
A szem könnyezni kezd,
Viaskodik, mint Jákób,
Mígnem Izráel lesz.

3. A lelki böjtölés ez,
Ha Ő magunkra hagy;
Tanít szeretni Őtet
S becsülni szent szavát.
Bűnismeretre serkent,
Tanít utálni azt;
Hogy rossznak álljunk ellent
S szeressük az igazt!

4. Az Úr megválogatja
Az áldás idejét,
Csak bánat után adja
Mennybéli örömét;
A száraz szívre bőven
Kegyelmi nedvet ád,
Sötét utunkon fényben
Vezérel mennybe át.

Home


Next song