Mind jó, a mit Isten tészen

1. Mind jó, a mit Isten tészen,
Szent az ő akaratja.
Ő énvélem is úgy tégyen,
Mint kedve néki tartja!
Ő az Isten, Ki ínségben
Az övéit megtartja,
Hát légyen, mint akarja!

2. Mind jó, amit Isten tészen,
Ő engemet meg nem csal,
De igaz ösvényen viszen …
Én megelégszem azzal,
Hogy kedvében, Kegyelmében
Ő forgatja dolgomat;
Csak rá hagyom magamat.

3. Mind jó, amit Isten tészen,
Ő engem meg nem utál,
Mint jó orvosom, úgy tészen.
És mérget ő nem kínál.
Orvosságot, Boldogságot
Énnekem készit, tudom,
Azért csak benne bízom.

4. Mind jó, amit Isten tészen,
Ő az én üdvösségem;
Ő velem rosszul nem tészen,
Rábízom egész éltem.
Örömömben, Keresztemben
Mind nyilván megmutatja,
Hogy javamat akarja.

5. Mind jó amit Isten tészen:
Ha oly pohárt innék is,
Amelynek íze szívemnek
Nagy-keserűn esnék is,
De eltűröm, Mert víg öröm
Felváltja ezt végtére,
Sok búm enyhítésére.

6. Mind jó, amit Isten tészen,
Mindörökké ezt vallom,
Ha rajtam bú, bánat lészen,
S kell bosszúságot látnom.
Mindazáltal Megvigasztal
Mint édes Atyám engem,
Mert csak ő segítségem.

Home


Next song