Alázat az az út

1. Alázat az az út,
Amelyen Megváltónk járt.
A mennybe csak az jut,
Ki követi e példát.
Csak reá nézek hát,
És szívem vágytól ég,
Hogy hasonlítsak rá,
Ki legszebb mintakép!

2. Kevély és büszke szív
Az Úrnál meg nem állhat;
Kegyelmet csak a hív
És alázatos várhat.
Ez engem arra int,
Hogy hív legyek, szerény,
S ha szeme rám tekint,
Kegyelmet nyerjek én.

3. Ha kísért dőre dölyf,
Hogy foglyul ejtse szívem,
E példa tündököl,
S én rátekintek híven.
Ez nékem új erőt
És új kegyelmet ád,
Hogy szolgálhassam Őt
Alázatban tovább.

Home


Next song