Igaz keresztyén, hős vitéz

1. Igaz keresztyén, hős vitéz,
Önmagát megtagadja;
Meggyőzi e világot és
Sátán művét szétrontja.
Belsőleg küzd,
Külsőleg küzd.
A bűn, világ, pokollal
És győz diadalommal!

2. Ó mint gyötörtem én magam
És ez mind oly hiába,
Míg megtaláltam biztosan
Üdvöm Isten Fiába'.
Ó mily erő, Amellyel Ő
Eget s földet teremtett
És engemet megmentett!

3. Hiú dolgok után mentem,
Tettem e világ szerint,
Krisztus útját nem kedveltem,
Szent szavát, mely jóra int!
Ámde mostan
Mind másként van,
A bűnnel harcban állok
És győzelemre várok!

4. Előttem áll a jutalom,
Csak küzdjek hősiséggel;
S meggyőzi ellenem karom
Isten segítségével.
Bátran tehát
A gáton át!
A koronát már látom;
Azért én győzni vágyom!

Home


Next song