Ég felé vezet utunk

1. Ég felé vezet utunk,
Át e földi pusztaságon:
Míg hazánkba nem jutunk,
Nincs nyugalmunk e világon.
Földi életünk után
Vár reánk a Kánaán.

2. Ég felé tekints, lelkem,
Mert hiszen te égi lény vagy!
Majd odatér győztesen,
Földiekkel aki felhagy.
Lélek, mely jött Istentől,
Újra fölszáll e földről.

3. Ég felé hív Istenem
Az ő drága szent szavában.
Ott jelölte meg helyem,
Mindörökre országában.
Hogyha erre gondolok,
Bensőmben fölbuzdulok.

4. Ég felé nyit majd utat
A halál, ha eljön értem,
Zengek akkor háladalt.
Célomat hogy már elértem;
Addig is, ó, Jézusom,
Légy vezérem utamon!

Home


Next song