Egy az Atyánk, ki alkotott

1. Egy az Atyánk, ki alkotott
Házának gyermekévé.
Egy a Fiú, ki megváltott,
S tett minket szent népévé.
A Lélek is csak egy bennünk,
Megszenteli az életünk,
S tesz az üdv részesévé.

2. Mint egy Atyának gyermeki
- Éljünk hát hitegységben!
Mint egy megváltás részesi
- Járjunk szent szeretetben!
Kik Szentlélekkel teljesek,
Egymást segítve menjenek
Menny felé, kéz a kézben!

Home


Next song