Már az Úr engem fölírt a mennybe

1. Már az Úr engem fölírt a mennybe,
S a menny népéhez tartozom.
Már rég elhívott szent kegyelme,
Kiválasztott az irgalom:
Most íme nyugszom közelében,
Nyájasan tekint énreám,
Szent Fiában megbékélt vélem,
És így lett ő nékem Atyám!

2. Az Úr kegyében bizton állok,
Nem foszt meg ettől senki sem.
Nem rémítenek gyarlóságok,
Hisz jósága véd szüntelen.
Minél jobban vizsgálom éltem,
Irgalma annál szebb, dicsőbb,
Mert én, ki egykor bűnben éltem,
Megállhatok színe előtt.

3. Ha eljutok a keskeny úton
Sion dicső halmára fel,
Ott részem lesz örök nyugalom,
És lelkem békességet lel.
Majd zengem fenn az égi karral
A szívem buzgó háláját;
S hogy méltó legyek, Uram, arra,
Ajkam kegyelmedért kiált!

Home


Next song