Tied vagyok! - Megváltottál engem

1. Tied vagyok! - Megváltottál engem
Kárhozatnak kínjától.
Halálodba alámerítkeztem,
S fölmentettél a vádtól.
Ó, mily csodás végtelen irgalmad,
Hogy kezedre nevemet fölírtad:
Tőled el nem választhat
Sem halál, sem kárhozat.

2. Tied vagyok! - Nem űztél el engem,
Habár oly bűnös vagyok.
Ellened én súlyosan vétkeztem,
Hálátlanságim nagyok.
Atyailag karodon hordoztál,
Kétségim közt hitet csak Te adtál;
S tengernyi sok vétkemet
Mind hátad mögé veted.

3. Tied vagyok! - Jézus, tarts meg engem,
Gyakran elfog kísértés!
Hányszor támad kishitűség bennem,
S ezért gyötör szenvedés.
Tarts erősen, hogy szent neved féljem.
Akaratod segítsd fölismernem;
Add, hogy sírig hű legyek,
S egykor eléd léphessek!

Home


Next song